Blogi

Yrityksen kassanhallinta

16.9.2013

Yrityksen heikentynyt kassatilanne on usein ajankohtainen asia syksyn tullen. Palveluyrityksissä laskutus on pienempi kesällä ja lomarahat erääntyvät maksuun. Samaan aikaan sisään tulevan rahan kierto hidastuu, koska asiakkaat ovat olleet lomalla ja siirtäneet maksujaan. Tilannetta helpottaa hyvä suunnittelu ja ennakointi.

Rullaava kassabudjetti
Rullaava kassabudjetti tarkoittaa kassatapahtuminen ennakoimista ja seurantaa siten, että yrityksellä on aina tieto tulevasta kassatilanteestaan vähintään kuukausitasolla tai tarvittaessa viikoittain. Seurantaa voi tehdä helposti Excelillä alla olevan esimerkin tapaan.

Kassabudjettiesimerkki

Kassabudjetissa huomioitavaa
Yrityksellä on useimmiten itsellään tiedossa kuukausittaiset säännölliset myynteihin, ostoihin ja palkkoihin liittyvät rahavirrat. Kassanhallinnassa haasteita aiheuttavat epäsäännölliset rahavirrat, joista yrityksessä ei aina ole itsellään tietoa. Tieto on tilitoimistossa ja yritykset eivät osaa näitä asioita itse tiedustella. Näistä oleellisia maksueriä voivat olla mm.:
1. Lainanlyhennys- ja koronmaksut
2. Maksettavat lomapalkat ja lomarahat
3. Eläkevakuutusmaksujen tasausmaksut
4. Työnantajamaksut ja arvonlisävero
5. Veronmaksut (täydennys- ja jäännösverot)

Tilitoimisto tukena yrityksen kassanhallinnassa
Asiantunteva tilitoimistopalvelu tukee asiakasta kassanhallinnassa. Sähköisessä palvelussa asiakkaalla on aina käytettävissään ajan tasaiset tiedot yrityksen kassatilanteesta. Avoimet myyntisaamiset, ostovelat, pankin saldotilanne sekä ajan tasaiset tulos- ja taseraportit ovat aina asiakkaan käytettävissä. Tilitoimisto pitää asiakkaan ajan tasalla tulevissa tasausmaksuissa ja veroissa. Asiakkaalla on näin käytettävissään kaikki kassabudjetointiin tarvittava tieto ajan tasalla ja luotettavasti.  Tilitoimisto on aina apuna ja asiakkaan käytettävissä asiakkaan haluamalla tavalla.

Kassaa voi hallita ja ennakoida. Olethan yhteydessä, niin kerromme sinulle tarkemmin, että miten!

Tiina Raatikainen, Aldia Oy