Blogi

Ostolaskujen käsittelyn automatisointi Netvisorissa

7.12.2021

Automaattinen tietojen käsittely voi tarkoittaa monille meistä eri asioita. Kirjanpidossa automaatiolla tarkoitetaan usein ostolaskun tarkastamisen, esitiliöinnin ja jaksotuksen automatisointia. Ostolaskujen käsittely on yksi taloushallinnon työläimmistä, mutta automatisoitavissa olevista tehtävistä. Kun ostolasku saapuu liiketoimintaan, se tarkastetaan ja hyväksytään sekä tiliöidään, ja nämä työvaiheet yhteensä vievät keskimäärin 5-10 minuuttia per ostolasku.

Yksinkertaiset ostolaskut on voinut jo nykyisellään automatisoida miltei kokonaan, mutta aina tulee poikkeuksia, jotka vaativat laskun manuaalista tarkastamista ja käsittelyä. Tekoälyn käytön avulla automatisointi tulee helpottumaan huomattavasti ja tulevaisuudessa on mahdollista automatisoida kaikki kirjanpidon vaiheet.

Kun laskujen tiliöinnissä hyödynnetään tekoälyä, tiliöintiehdotukset muodostuvat automaattisesti jo olemassa olevan kirjanpitoaineiston pohjalta, eikä manuaalista työtä juuri tarvita. Kun kyse on tekoälystä, virheet ovat kuitenkin mahdollisia. Mikäli laskujen käsittelijä huomaan virheitä tekoälyn tekemissä tiliöinneissä ja tekee niihin korjauksia, oppii tekoäly näiden korjausten pohjalta jatkossa toimimaan oikein.

Netvisor ja Accode ovat määritelleet kirjanpidon automaation täysin uusiksi Netvisor Oma AI-tuotteella. Näiden toimijoiden yhteistyössä on syntynyt tilitoimistojen automaatioalusta, Netvisor Oma AI työkalu, jolla voidaan automatisoida kaikki mahdolliset kirjanpidon vaiheet.  – Alusta joustaa tilitoimiston prosessin mukana. Käyttäjä saa valmiin automaatiopohjan, jota voi tarpeen mukaan muokata omalle tilitoimistolleen sopivaksi.

Netvisor Oma AI palvelun tuottamalla automaatioalustalla tilitoimisto voi automatisoida kokonaisia prosesseja. Toiminta perustuu tekoälyyn, johon yhdistetään automaatiosääntöjä sen mukaan, miten automatisoinnin kanssa halutaan edetä. Automatisoidaanko massoittain, yksittäisiä asiakkaita vai yksittäisiä toimittajia? Tavoite ei ole automatisoida yksittäisiä laskuja, vaan kaikki tilitoimiston asiakkaiden laskut. Tämän automaatioalustan avulla tilitoimistossa on mahdollista käsitellä esimerkiksi kaikkien asiakkaiden puhelinlaskut ilman manuaalisia työvaiheita.

Tällä hetkellä mietimmekin Aldialla asiakkuuksien automatisoitavissa olevia toimittajia ja ostolaskuja, joiden käsittely olisi mahdollista automatisoida Netvisor Oma Al -alustan avulla. Automaation avulla pyrimme tuottamaan asiakkaillemme entistä kustannustehokkaampaa ja parempaa palvelua.

Miia Myllymäki