TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Tietoturvaseloste on päivitetty 7.2.2020

 1. REKISTERIN PITÄJÄ

Aldia Oy
0884397-7
Aleksanterinkatu 23 A 2. krs.
33100 Tampere
GSM: +358 40 512 8680

 1. YHTEYSHENKILÖ

Toimitusjohtaja
Tiina Raatikainen
työ: +358 40 512 8680

 1. REKISTERIN NIMI

Asiakas- ja henkilörekisteri jokaisella asiakasyrityksellä omansa.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELUN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä ja tiedottamisessa.

 1. VISMA SOLUTIONS OY TIETOSUOJA-ASETUSTEN HUOMIOIMINEN

Aldia Oy:n kaikkien asiakasyritysten taloudenhallinnan toiminnot tehdään pilvipalveluna
Visma Solutions Oy:n älykästä taloushallinto-ohjelmaa Netvisoria hyödyntäen.

Visma Solutions Oy käyttää IT2018-sopimusehtoja, joissa huomioidaan myös EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) vaatimukset. Sopimusehdot sisältävät Visma Solutions Oy:n yleiset tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimusehdot, jotka yhdessä IT2018 EHK –erityisehtojen kanssa toimivat tietosuoja-asetuksen vaatimana sopimuksena henkilötietojen käsittelystä. Visma Solutions Oy Netvisor sopimusehdot ovat nähtävillä osoitteessa https://netvisor.fi/media/netvisor-yleiset_sopimusehdot-kumppaniasiakkaille.pdf

Kaikki yksityisyyttä koskevat tärkeät päätökset tehdään Vismassa konsernitasolla ja niitä valvoo konsernin tietosuojavastaava (DPO, Data Protection Officer). Tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://vismasolutions.com/tietosuoja/

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista viranomaisia varten.

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto

Aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään/palautetaan asiakkaalle, kun sitä ei enää tarvita. Esimerkiksi kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

Sähköinen aineisto

Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa ja asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen.
Rekisteritiedot on suojattu yrityksen ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla.
Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.
Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 1. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

 1. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

 1. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.
Rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Evästeet sivustollamme

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen. Suostumuksellasi käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Muokkaa evästeastuksia:

[cmplz-manage-consent]

Sivustolla on käytössä seuraavat evästeet:

Googlen evästeet: Kävijäseuranta, analytiikka ja markkinointi